Тарбиеши

 

 

Валиева Гульзат Бахпергенкызы

Билими:Жогары «Алматы уздиксиз университети»

Мамандыгы: «еки шет тили»

Енбек отили: 5жыл

Педагогикалык устанымы: «Унеми жаналыкка умтылып, алдынгы катардан корину жане ар баланын бойынан жаксылык тауып, булактын козин ашу аркылы биiк максаттарга жетелеу»

Подробнее

Музыка жетекшиси

Козыбагарова Альбина Куанышбеккызы

Билими:Жогары. «Казак мемлекеттик кыздар педагогика институты»

Мамандыгы: «Музыка Жане ан мугалими»

Педагогикалык устаным: «Бала журеги кишкентай куйсандык,Сол сандыктын килтин тапсан гана ашылады.Мугалимнин колында по кезде сол килт туру керек»

Подробнее

Физрук, хореограф, инструктор по плаванию

 

Подробнее

«Балапан» тобы (қазақ ағылшын тобы) (1-2 жас)

Подробнее

«Гүлдер» тобы (қазақ ағылшын тобы) (2-3 жас)

Подробнее

«Қарлығаш» тобы (қазақ ағылшын тобы) (3-4 жас)

Подробнее

«Құлпынай» тобы (қазақ ағылшын тобы) (4-5 жас)

  

Подробнее

Группа «Жулдыз» (Русско английская группа)(4-5 лет)

     

Подробнее
Дополнительно